Nauczyciele

Przedstawiamy poniżej listę Profesorów, którzy podjęli trud uczenia nas na fakultecie m1.


P. Prof. Marek
Walczyk
matematyka

P. Prof. Grzegorz
Knapik
fizyka

P. Prof. Katarzyna
Budzioch
informatyka

P. Prof. Anna
Szpilska
chemia