Nauczyciele

Przedstawiamy poniżej listę Profesorów, którzy podjęli trud uczenia nas na fakultecie h5 (w klasie III).


P. Prof. Jolanta
Balowska
j. polski

P. Prof. Agnieszka
Sułkowska
literatura powsz.

P. Prof. Stanisław
Kozioł
historia

P. Prof. Anna
Szefer-Kłęk
łacina

P. Prof. Maciej
Smolak
filozofia

P. Prof. Marek
Batorski
historia sztuki


Klasa 4 »