Nauczyciele

Przedstawiamy poniżej listę Profesorów, którzy podjęli trud uczenia nas na fakultecie e2.


P. Prof. Leszek
Lupa
geografia

P. Prof. Sławomir
Bielecki
historia

P. Prof. Barbara
Pac
chemia

P. Prof. Maria
Szafraniec
fizyka

P. Prof. Bożena
Partyła
socjologia