Nauczyciele

Przedstawiamy poniżej listę Profesorów, którzy podjęli trud uczenia nas na fakultecie H4 (w klasie IV).


P. Prof. Monika
Rusin
język polski

P. Prof. Jolanta
Balowska
literatura

P. Prof. Zdzisława
Podolska
historia

P. Prof. Elżbieta
Sobańska
łacina

P. Prof. Agata
Reichert-Zaczek
historia sztuki


« Klasa 4