Krakowskie uczelnie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
http://www.agh.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
http://www.uj.edu.pl

Collegium Medicum UJ
http://www.cm-uj.krakow.pl

Politechnika Krakowska
http://www.pk.edu.pl

Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego
http://www.ksw.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
http://www.asp.krakow.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie
http://www.amuz.krakow.pl

Papieska Akademia Teologiczna
http://www.pat.krakow.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna Ignatianum
http://www.ignatianum.edu.pl/

Krakowskie Wyższe Seminarium Duchowne
http://www.wsd.diecezja.krakow.pl


Zobacz także: Różne odnośniki
Szkoły średnie Krakowie

Prześlij inne odnośniki na adres: redakcja@sobieszczacy.beczka.net.