Krakowskie licea

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
http://www.nowodworek.krakow.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
http://www.sobieski.krakow.pl

III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
http://213.77.151.84

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
http://www.iv-lo.krakow.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
http://www.v-lo.krakow.pl
Strona projektu Diversity: http://portal.v-lo.krakow.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie
http://www.vii-lo.krakow.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
http://www.viii-lo.krakow.pl

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
http://www.x-lo.krakow.pl

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie
http://www.xiii-lo.krakow.pl

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
http://www.xvlo.pl

Liceum Ogólnokształcące św. Jacka pod patronatem klasztoru oo. dominikanów
http://www.liceum.swjacka.dominikanie.pl


różne odnośniki | szkoły wyższe w Krakowie | strony edukacyjne

Prześlij inne odnośniki na adres redakcji.