Angielskie Polaków rozmowy

Gdy po dwóch piwach myśli wir
(to beer or not to beer...)
a alkohol rozwiązuje język - bo ten beer to po prostu Szekspir!
Polak na nocne po angielsku sili się rozmowy
używając skojarzeń, które na trzeźwo nie przyszłyby mu do głowy...

I am from Beeftown - jestem z Wołomina
Glasgow - szkło poszło
Don't turn my guitar - nie zawracaj mi giary
I animal to you - zwierzę ci się
I tower you - wierzę ci
Thanks from the mountain - dzięki z góry
Paintings coin - obrazy Moneta
I feel train to you - czuję do ciebie pociąg
Without small garden - bez ogródek
I see in boat - Widzew Łódź
Coffee on the table - kawa na ławę
Don't boat yourself - nie łudź się
Garden School Band - Zespół Szkół Ogrodniczych
Kiosk of movement - kiosk Ruchu
White without - biały bez
Let's go horses on the beton - poszły konie po betonie

Opracowanie na podstawie zeskanowanego artykułu, pałętającego się po dyskach twardych w naszej pracowni informatycznej od dobrych paru tygodni.


Prezentowane artykuły pochodzą z różnych źródeł...

Prześlij materiały na adres: archiwum@sobieszczacy.beczka.net.