Dlaczego należy notować na PO?

Rozważając jakże istotny dla nas temat: "dlaczego należy czynić notatki na lekcjach przysposobienia obronnego" doszliśmy do poniżej opisanych wniosków.
Otóż po pierwsze należy rozważyć, jakiego rodzaju byłyby to notatki. Ważne jest, aby czynić notatki bezpośrednio powiązane z omawianym na danej lekcji materiałem - zapisywać wykładaną teorię. Wykonywanie notatek na inne tematy w czasie trwania lekcji przysposobienia obronnego przyniesie zupełnie odmienne efekty, niż wykonywanie notatek powiązanych z tematem.
Natomiast wykonywanie notatek powiązanych z tematem danych zajęć pozwoli na łatwiejsze odwoływanie się do wiadomości, wyłożonych na lekcjach przysposobienia obronnego w przyszłości. Tak więc będziemy mieli możliwość szybkiego powtórzenia teorii przed ewentualnym sprawdzianem wiadomości lub odpowiedzią ustną na lekcji przysposobienia obronnego.
Nie jest to jednak meritum problemu. Wiadomości, poznawane na lekcjach przysposobienia obronnego mogą być bardzo przydatne także w życiu codziennym. Powinniśmy znać sytuację polityczną naszej ojczyzny. Winniśmy także posiadać umiejętność poprawnego postępowania w razie zagrożeń życia naszego lub innych ludzi. Chodzi tu o zagrożenia cywilne; wypadki i nagłe okoliczności, jak i klęski żywiołowe i agresje innych państw.
Kolejnym, być może najważniejszym powodem, dla którego należy notować na lekcji przysposobienia obronnego jest szacunek wobec wykładowcy. Choć jest on darzony naszym szacunkiem zawsze, może odnieść, wbrew naszym zamierzeniom, wrażenie, że tak nie jest. Chcąc tego uniknąć musimy starać się pilnie czynić notatki.Prezentowane artykuły podlegają prawom autorskim.
Wszelkie podobieństwa do postaci autentycznych są przypadkowe...


Prześlij inne materiały na adres redakcji.