List otwarty do Rady Pedagogicznej, Prezydenta, całego Samorządu Szkolnego, Społeczności uczniowskiej oraz Pani Halinki

Niniejszym - w ramach walki o lepszą Szkolę - zwracamy się z uprzejmą, acz zdecydowaną prośbą o:
 • Przywrócenie "szczęśliwego numerka" oraz objęcie losowaniem również nauczycieli. Nauczyciel, którego "szczęśliwy numerek" został wylosowany w danym dniu, idzie do domu (lub gdzie sobie chce), a uczniowie sami, w ramach cichych zajęć, przerabiają zadany temat.
 • Wprowadzenie stresów dla nauczycieli. Nauczyciel, który na poprzedniej lekcji musiał uczniowi postawić ocenę niedostateczną (a więc przekonał się, że jego trud idzie na mamę), na następnej lekcji ma prawo nie przeprowadzić zajęć. Odstresowuje się czytając gazetę, kryminał, szydełkując, lub słuchając walkmana, by nie przeszkadzać uczniom, którzy sami, w ramach cichych zajęć, przerabiają zadany temat.
 • Dwa razy w semestrze nauczyciel ma prawo w każdej swojej klasie (o ile ma w niej 2-6 godzin, raz - jeśli ma tylko jedno spotkanie tygodniowo) zgłosić "x" i oddać się na lekcji marzeniom o Lepszej Szkole. W tym czasie uczniowie sami itd... 4. Po dłuższej nieobecności (przynajmniej tygodniowej) nauczyciel przez trzy dni może nie prowadzić zajęć, tylko przeznaczyć ten czas na zapoznawanie się z aktualnościami z życia swoich kolegów, uczniów, Dyrekcji, ekip remontowych, szkolnej stołówki itp. W tym czasie itd...

  Uważamy, że uchwalenie powyższego regulaminu pozwoli nam wszystkim uczynić ze szkoły instytucję prawdziwie demokratyczną dzięki czemu będziemy się lepiej rozumieć, unikniemy fobii szkolnej i nieustannego podejrzenia, że szkoła jest aparatem ucisku.

  LEPSZA SZKOŁA
  Frakcja
  Szkoła Przyjazna Nauczycielowi


  Copyright © 1998 FAMA - magazyn II LO; nr 1, XI/XII 1998.


  Prezentowane artykuły pochodzą z różnych źródeł...

  Prześlij materiały na adres: archiwum@sobieszczacy.beczka.net.