List otwarty

Kraków, 20.11.1998

W obliczu ostatniej uchwały Rady Pedagogicznej z dn. 17.11.1998 roku, która spowodowała negatywny wydźwięk w społeczności szkolnej, zapewne z powodu niewielkich zmian, jakie zostały wprowadzone na jej podstawie, postulujemy o podjęcie bardziej radykalnych kroków, a mianowicie:
 • usunięcie tzw."iksów", czyli prawa do nieprzygotowania ucznia na lekcję, gdyż obowiązkiem ucznia jest być przygotowanym zawsze i na każde zajęcia
 • jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną, powinien mieć obowiązek zgłoszenia tego faktu na następnej godzinie lekcyjnej, gdyż wtedy nauczyciel, prowadzący lekcję, powinien go przeegzaminować, w celu sprawdzenia, czy uczeń nie był przygotowany tylko z jednego przedmiotu, czy też nie jest przygotowany w ogóle.
 • wprowadzenie tzw. "pechowego numeru", losowanego na tych samych zasadach co zniesiony "szczęśliwy numerek", lecz działającego w inny sposób, a mianowicie: osoba, która figuruje pod danym numerem w dzienniku, musi zostać wezwana do odpowiedzi na każdej lekcji i otrzymać ocenę obniżoną o co najmniej jeden stopień.
 • zlikwidowanie wszystkich ocen powyżej miernej, dla większej łatwości ocenienia umiejętności uczniów.

  Prosimy o spełnienie naszych postulatów, w przeciwnym bowiem wypadku planujemy zorganizować pikietę pod budynkiem Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  LEPSZA SZKOŁA
  - frakcja radykalna


  Copyright © 1998 FAMA - magazyn II LO; nr 1, XI/XII 1998.


  Prezentowane artykuły pochodzą z różnych źródeł...

  Prześlij materiały na adres: archiwum@sobieszczacy.beczka.net.