Instrukcja ewakuacji

Instrukcja ewakuacji młodzieży na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
  1. Alarm przeciwpożarowy ogłasza się trzykrotnym sygnałem dzwonka elektrycznego lub mechanicznego.
  2. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli, którzy mają lekcje, zabierają swoje rzeczy, wychodzą pospiesznie ale w sposób zorganizowany na korytarz, dalej klatką schodową główną lub boczną (zgodnie z planem ewakuacji) opuszczają budynek szkolny.
  3. Po opuszczeniu budynku: i po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela wykonują jego polecenia.

Dyrektor Szkoły
mgr Marek Stępski

Spisał Michał W.


Prezentowane artykuły pochodzą z różnych źródeł...

Prześlij materiały na adres: archiwum@sobieszczacy.beczka.net.